Członkowie

 

Opiekunowie z ramienia uczelni

 • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek
 • Dr hab. n. farm. Tomasz Osmałek

Opiekunowie z ramienia przemysłu

 • Dr Mariusz Kopras – Manager Kontroli Jakości w firmie GlaxoSmithKline

Zarząd

 • Przewodnicząca: Milena Kalbarczyk
   
 • Z-ca przewodniczącej: Adam Dembny
    
 • Skarbnik: Anna Kostusiak
   
 • Sekretarz: Monika Pogodzińska
   
 • Komitet wykonawczy: Kinga Gralińska  
 • Komitet wykonawczy: Adam Tatarek