Członkowie

 

Opiekunowie z ramienia uczelni

  • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek

  • Mgr farm. Marek Rychter

Opiekunowie z ramienia przemysłu

  • Dr Mariusz Kopras – Manager Kontroli Jakości w firmie GlaxoSmithKline

Zarząd

  • Przewodnicząca: Aleksandra Bordzio

  • Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Bentkowska

  • Skarbnik: Sebastian Stępień

  • Sekretarz: Karolina Westfal

  • Komitet wykonawczy: Sara Angowska

  • Komitet wykonawczy: Dominika Lis

  • Komunikacja i promocja: Paulina Ciszek