Członkowie

Opiekunowie z ramienia uczelni

  • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek
  • Dr n. farm. Bartłomiej Milanowski

Opiekunowie z ramienia przemysłu

  • dr Mariusz Kopras – Manager Kontroli Jakości w firmie GlaxoSmithKline

Zarząd

  • Przewodnicząca: Katarzyna Bar
  • Z-ca przewodniczącej: Adrianna Pietkiewicz
  • Skarbnik: Katarzyna Bentkowska
  • Sekretarz: Klaudyna Frąckowiak
  • Komitet wykonawczy: Alicja Dolot
  • Komitet wykonawczy: Magdalena Kropidłowska