Członkowie

 

Opiekunowie z ramienia uczelni

   • Dr hab. n. farm. Tomasz Osmałek
   • Dr hab. n. farm. Barbara Jadach

   

 

Opiekunowie z ramienia przemysłu

 • Mgr Marcin Bociek – Koordynator Walidacji w firmie GlaxoSmithKline

Honorowy członek zarządu

 • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek 

Zarząd

 

 • Przewodnicząca: Kinga Gralińska
 • Z-ca przewodniczącej: Michalina Otworowska
 • Skarbnik: Zuzanna Wenska
 • Sekretarz: Antoni Białek
   
 • Komitet wykonawczy: Wiktoria Galczewska