Członkowie

Opiekunowie z ramienia uczelni

  • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek
  • Dr n. farm. Bartłomiej Milanowski

Opiekunowie z ramienia przemysłu

  • dr Mariusz Kopras – Manager Kontroli Jakości w firmie GlaxoSmithKline

Zarząd

  • Przewodnicząca: Aleksandra Bordzio
  • Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Bentkowska
  • Skarbnik: Sebastian Stępień
  • Sekretarz: Karolina Westfal
  • Komitet wykonawczy: Sara Angowska
  • Komitet wykonawczy: Dominika Lis