Członkowie

 

Opiekunowie z ramienia uczelni

 • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek
 • Dr n. farm. Marcin Skotnicki

Opiekunowie z ramienia przemysłu

 • Dr Mariusz Kopras – Manager Kontroli Jakości w firmie GlaxoSmithKline

Zarząd

 • Przewodniczący: Sebastian Stępień
   
 • Z-ca przewodniczącego: Paulina Ciszek
    
 • Skarbnik: Dominika Lis
   
 • Sekretarz: Dominika Fenrich
   
 • Komitet wykonawczy: Aleksandra Kaczmarek
   
 • Komitet wykonawczy: Milena Kalbarczyk
   
 • Komitet wykonawczy: Roch Kopiński 

 

 • Komunikacja i promocja: Karina Bąba