Członkowie

 

Opiekunowie z ramienia uczelni

 • Dr hab. n. farm. Tomasz Osmałek
 • Dr hab. n. farm. Barbara Jadach

Opiekunowie z ramienia przemysłu

 • Mgr Marcin Bociek – Koordynator Walidacji w firmie GlaxoSmithKline

Honorowy członek zarządu

 • Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek 

Zarząd

 • Przewodnicząca: Kinga Podciechowska
   
 • Z-ca przewodniczącej: Kinga Gralińska
   
 • Skarbnik: Dominik Kaczor
 • Sekretarz: Michał Ekert
   
 • Komitet wykonawczy: Artur Tomaszewski