ISPE w czasach pandemii

Okres pandemii stworzył dla Nas nowe wyzwania w związku z rozwojem Naszej organizacji. Robimy wszystko, aby wyjść naprzeciw trudnej sytuacji i wdrażamy na bieżąco rozwiązania organizacyjne oraz teleinformatyczne w celu zapewnienia możliwości czerpania merytorycznej wiedzy jak i również tworzenia coraz to większej społeczności.

 

W wyniku głosowania, które odbyło się 27.10.2020 roku ustanowiono nowy zarząd w składzie:

  • Przewodnicząca: KINGA PODCIECHOWSKA
  • Zastępca Przewodniczącej: KINGA GRALIŃSKA
  • Sekretarz: MICHAŁ EKERT
  • Skarbnik: DOMINIK KACZOR
  • Komitet Wykonawczy: ARTUR TOMASZEWSKI

 

Z biegiem czasu odbyły się interesujące wykłady otwarte online z ciekawymi prelegantami:

17 listopada 2020 PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH POSTACI LEKU prowadzony przez dr n. farm. Marka Rychtera, który chętnie podzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem. Specjalista ds. rejestracji leków, farmaceuta oraz alumn Programu Liderzy Ochrony Zdrowia opowie również o swoim pobycie w USA, który odbył w ramach projektu Orbis.

– 15 grudnia 2020 ZASTOSOWANIE MODELI ZWIERZĘCYCH W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH prowadzony przez dr n. farm. Marte Szukalską. Pani Doktor opowiedziała o modelach badań toksyczności leków, substancji uzależniających i nanomateriałów. Podzieliła się z nami doświadczeniem zdobytym w RUTGERS University, gdzie zajmowała się toksycznością inhalacyjną. Wspomniała również o procedurach, które należy przejść, żeby mieć na takie badania zgodę.

12 stycznia 2021LIPID BASED EXCIPIENTS FOR SKIN DRUG PERMEATION USING IVPT STUDIES , który przedstawił nam Benjamin C. Goodyear (Ph.D. Candidate at Rutgers University). Dotyczyło badań IVPT nad substancjami pomocniczymi na bazie lipidów, służących do przenikaia leków przez skórę. Wykład dał możliwość zrozumienia kwestii związanej z przyswajalnością API drogą transdermalną. 

– 23 luty 2021CHALLANGES OF MESOPOROUS SILICA PARTICLES AND THEIR UTILIZATION IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS, był to wykład zaprezentowany przez Pana Doktora Pavel Kovačík z Czech, który jest doktorem inżynierii chemicznej. Dr Kovačík wraz z doktorantami prowadził badania związane z wpływem mezoporowatych materiałów krzemionkowych na stabilność substancji aktywnych, wykorzystaniem druku 3D w przemyśle farmaceutycznym oraz modelowaniem matematycznym powłok Wurstera. Jest autorem/współautorem 7 publikacji naukowych i 11 zgłoszeń patentowych oraz 1 udzielonego patentu. Pan Doktor poprowadził dla nas wykład, na którym poruszył temat możliwości wykorzystania i wyzwania związane z zastosowaniem krzemionki mezoporowatej w technologii nowoczesnych postaci leku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom ISPE za dotychczasową aktywność !


Dodaj komentarz