Nowy zarząd!!!

Na kwietniowym spotkaniu wybieraliśmy zarząd SO ISPE Poznań na 2019/2020. 
Przewodniczącą została Milena Kalbarczyk. Jej zastępcą jest Adam Dembny. Skarbnikiem została mianowana Anna Kostusiak, a sekretarzem Monika Pogodzińska. W tym roku służyć pomocą będzie komitet wykonawczy w składzie Kinga Gralińska i Adam Tatarek.
Na spotkaniu nie obyło się bez podsumowań ostatniego roku, a także wydarzeń min. III Ogólnopolskiej konferencji „Farmacja w przemyśle”, drzwi otwartych naszego Uniwersytetu.

Dodaj komentarz