Marcowy wykład otwarty odbył się w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy okazje gościć dwóch prelegentów. Pierwszą z nich była Pani Joanna Gorecka(Project Manager w firmie ICON), która wprowadziła nas w temat badań klinicznych i przedstawiła szereg podstawowych pojęć. Drugim prelegentem był Pan Jan Tomas, stypendysta projektu ORBIS, który wygłosił wykład „From preformulation to final release- step by step through manufacturing of drugs.
Następnie przeszliśmy do głosowania nad nowym statutem.
Zachęcamy do kandydowania w kwietniowych wyborach jak i udziału w Kindernaliach.
W imieniu całego zarządu ISPE Poznań, gratulujemy Panu dr hab. Tomaszowi Osmałkowi obrony habilitacji i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Dodaj komentarz