O równoważności biologicznej i „wielkiej fali”.

Dnia 22.05.2018r. odbył się wykład otwarty pt. „O równoważności biologicznej i wielkiej fali”.

Poprowadził go Pan dr. Piotr Rudzki z Zakładu Farmakokinetyki- Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.  
Pan Doktor w bardzo ciekawy sposób przedstawił zagadnienie równoważności biologicznej porównując je do dzieła Hokusai Katsushika „Wielka fala w Kanagawie”. 


W spotkaniu, poza członkami ISPE Poznań, uczestniczyli również pracownicy naukowi Naszej uczelni, przedstawiciele firm zajmujących się badaniem równoważności, jak i osoby spoza branży farmaceutycznej. 
Cieszymy się, że wzbudziliśmy zainteresowanie tak wielu osób.

Ponad to było to ostatnie spotkanie ISPE Poznań w roku akademickim 2017/2018. Po wykładzie i dyskusji omówiliśmy plany na przyszły rok.

 

Dodaj komentarz